Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Het projectbureau Intergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden en de betrokken overheden (de gemeenten Leek en Noordenveld, provincies Groningen en Drenthe en de Dienst Landelijk Gebied) zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Als u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief worden uw gegevens (e-mailadres) opgenomen in een database. Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
Projectbureau Leek-Roden
Juni 2008