Roden

Structuur Roden

Vergroot afbeelding kaart_landschappelijke_hoofdstructuur-roden.jpg Structuur Roden

De uitbreiding van Roden heeft sinds 1945 voornamelijk plaatsgevonden in noordelijke en westelijke richting in het esdorpenlandschap. De structuur van het onderliggende landschap is grotendeels vervangen voor een nieuwe structuur die is bedacht vanuit de organisatie van de woonwijk. Binnen de nieuwe woonwijken is veel groen aangelegd zodat het geheel ontspannen overkomt.

De enige structuur die nog intact is gebleven is het eivormig hart met een radiale wegenstructuur. Deze structuur die ooit uit statige eikenlanen bestond zal weer in ere worden hersteld. Hiermee wordt de identiteit van Roden als brinkdorp versterkt. Aan de rand van het dorp zijn een aantal structuren nog duidelijk waar te nemen.

brinkdorp_roden.jpg


De zuidkant van het dorp wordt doorsneden door de Steenbergerloop, die soms nog vrij in de groene ruimte ligt en soms verdwijnt tussen de achtertuinen. Aan de noordkant van de loop is op sommige plaatsen het landschap tot ver in het dorp te voelen (omgeving Borglaan). Deze landschappelijke sfeer in het dorp zal worden gekoesterd en dient als inspiratiebron voor verdere uitbreidingen.

wonencentum_roden.jpg

Centrum-dorps wonen

Vergroot afbeelding kaart_ro_roden.jpg Ontwerp wonen

Het centrum van Roden is het afgelopen decennium flink aangepakt en stedelijker gemaakt door detoevoeging van veel appartementen boven de winkels. De mate waarin centrum-dorps gewoond kan worden is echter beperkt gebleven tot een klein gebied, ondanks het feit dat het dorp sinds de Tweede Wereldoorlog stevig is gegroeid.

Vergroot afbeelding dg06_openbare_ruimte(1).jpg Openbare ruimte centraal

Het centrum van Roden is opnieuw ontwikkeld, maar nog steeds is de belangrijkste openbare ruimte gelegen rondom de Brink met de kerk, cafés, hotel, cultureel centrum De winsinghhof en de voormalige school. Een uitbreiding van het centrumgevoel zal dus een samenspel moeten zijn van goede openbare ruimtes met het juiste programma in een dorpsachtige setting.

Aan de noordzijde van het centrum wordt deze ambitie ingevuld door het toepassen van een functiewisseling in het oude bedrijventerrein Bitseveld. Centraal in de uitbreiding van het centrum liggen een aantal nieuwe groene openbare ruimtes die met langzaam verkeersroutes worden verbonden met de bestaande openbare ruimtes. Op deze manier ontstaat er een netwerk van routes, dat aanvullend is op de aanwezigheid van de radiale laanstructuur. Aan de noordkant sluiten de nieuwe routes aan op de Dwazziewegen naar Foxwolde en de weg langs de Rodervaart.

beb_roden-centrumdorps.jpg

Om het samenspel van openbare ruimtes aantrekkelijk te maken zal het parkeerplein bij de Albertsbaan worden getransformeerd tot een aantrekkelijke verblijfsruimte en zal de omgeving van het gemeentehuis en de Helterbult worden betrokken bij het centrum.

Werken in een brinkdorp

Het grootste deel van de bedrijvigheid in Roden bevindt zich in het noordoosten op de industrieterreinen Bitseveld, noordhoek en Haarveld. De concentratie van bedrijvigheid op een plek in het dorp die bovendien goed is aangesloten op de noordelijke randweg is een goed uitgangspunt.

bedrijvenpark_roden(1).jpg

De uitstraling van het bedrijvengebied is echter rommelig met veel verschillende soorten bedrijvigheid door elkaar. Een sterk contrast tussen de aanwezigheid van zowel grote logistiek georiënteerde bedrijven als kleinere meer onderzoeksgerichte bedrijven geeft het gebied een onduidelijke identiteit. Bovendien is er een groot verschil tussen de oudere delen bij het centrum (erg rommelig en afgetakeld) en nieuwere ontwikkelingen zoals het Haarveld.

Vergroot afbeelding dg06_schakel.jpg Landschappelijke schakel

De landschappelijke locatie van het bedrijvengebied is daarentegen zeer aantrekkelijk met het Leekstermeergebied in het noorden, het beekdal van het peizerdiep en de golfbaan in het oosten en landgoed Mensinge aan de zuidkant. Met de wetenschap dat in Leek bedrijvigheid wordt ontwikkeld die profiteert van de aanwezigheid van de A7 zou in Roden de bedrijvigheid zich veel meer moeten richten op de unieke landschappelijke setting. Dat kan door het gebied langzaam te laten transformeren tot een campusachtige setting in het brinkdorp Roden: ‘werken in het brinkdorp’.

profiel_roden-werken(1).jpg

Vergroot afbeelding dg06_infra.jpg Nieuwe ontsluiting

Deze forse revitalisering kan worden gestart door bestaande landschappelijke lijnen zoals de Weehorsterweg door te trekken in het gebied en te koppelen aan de plas in Haarveld. Ook kan een nieuwe ontsluitingsstructuur vanaf de randweg worden aangelegd waardoor een waardevolle landschappelijke radiale structuur zoals de Dwazziewegen naar Foxwolde veel meer primair voor langzaamverkeer kan worden ingericht. Deze methode om het gehele gebied een landschappelijke identiteit te geven haalt de fragmentarische ontwikkeling van Haarveld tevens uit zijn isolement.

bedrijven_roden(1).jpg


Naast de landschappelijke identiteit zal tevens nagedacht dienen te worden over een bedrijfsthematisering. Een voorbeeld hiervoor is het thema 'lifescience'. Door de bedrijvigheid de kans te geven zich te afficheren met het esdorpenlandschap en tegelijkertijd modern te zijn heeft Roden de kans zich regionaal te profileren.

Hieronder kunt u de ontwerpkaart en een dwarsprofiel van het technologiepark downloaden.