Plankaart op hoofdlijnen

plankaart(2).jpg

De plankaart op hoofdlijnen geeft de aanduiding van de bestemming van de gebieden aan en plaatst deze in de landschappelijke hoofdstructuur. De ruimtelijke plankaart (het ruimtelijk ontwerp) is meer verfijnd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ook hier de intentie voor de te bereiken ruimtelijke en functionele kwaliteiten voorop staan. Met name voor structuren, zoals lanen en langzaam verkeer routes, is een beeld geschapen dat inzet op de compleetheid van een totaal netwerk.

Hieronder kunt u de kaart downloaden.

De IGS inzien

Wilt u de IGS en/of de kaarten gedetailleerd inzien, kijkt u dan bij Documenten/IGS.