Oostwold

Wonen in Oostwold

Vergroot afbeelding kaart_ro_oostwold.jpg Ontwerp Oostwold

De buurtschap Oostwold functioneert als aparte gemeenschap. Het ligt op een strategische locatie omdat hier de Munnikevaart bij het lint wordt gevoegd en overgaat in het Hoendiep. Dit is een potentieel kruispunt voor recreatief verkeer.

Tegelijkertijd heeft de aanleg van de A7 Oostwold ontdaan van zijn rustieke landelijke ligging. Deze situatie heeft ertoe geleid dat de IGS voorziet in de uitbreiding van Oostwold. Een drietal ambities kunnen daarmee worden gerealiseerd:

  • ondersteuning van de huidige sociale, culturele en commerciële voorzieningen die op dit moment worden samengebracht in een multifunctioneel centrum en het versterken van de buurtschap als zodanig;
  • het completeren van een langzaamverkeernetwerk (koppeling lint en Leekstermeer);
  • het realiseren van de buitenplaats Oostwold tussen het dorp en de A7.
bebouwing_oostwold.jpg

Vergroot afbeelding profiel_oostwold.jpg Profiel ontwikkeling dorp

Het bouwen in Oostwold is niet eenvoudig omdat de grondslag veengrond is. De manier van bouwen zal hier op moeten worden afgestemd (bijvoorbeeld in plaats van wonen op dikke zandpakketten te gaan wonen op palen).

Vergroot afbeelding dg11_buitenplaats.jpg Buitenplaats Oostwold

Naast een bouwopgave voorziet het ontwerp ook in een recreatieve opgave door de aanleg van een buitenplaats langs de A7 en het doortrekken van de langzaam verkeersroute langs de Munnikevaart richting het Leekstermeer. Het ontwerp van de buitenplaats (wonen met en versterken van het landschap met aankleding van de houtsingels/elzensingels en beperkte bosontwikkeling, toegankelijk voor publiek) zal worden gekoppeld aan bestaande ontwikkelingen en het MCO.

Vergroot afbeelding dg11_munnikevaart(1).jpg

De ambitie is aanwezig om een recreatieve verbinding te realiseren naar het Leekstermeer. Hiertoe is beëindiging en/of verplaatsing nodig van de nu nog ter plaatse aanwezige bedrijvigheid. Dit zal vooralsnog niet actief worden opgepakt. Daar waar zich kansen voordoen (bijvoorbeeld omdat een bedrijf aangeeft haar activiteiten te willen beëindigen of te willen verplaatsen) zal geprobeerd worden deze te benutten.

Hieronder kunt u de ontwerpkaart en het dwarsprofiel downloaden.