Leek - Terheijl

Wonen aan het landgoed

Vergroot afbeelding kaart_ro_leek-terheijl.jpg Ontwerp Leek-Terheijl

Aan de zuidoost kant grenst Leek aan het landgoed Terheijl. Op dit moment is dit een rommelig gebied wellicht omdat het precies op de grens ligt van Groningen en Drenthe. De huidige, verspreide, bebouwing richt zich op het Leekster Hoofddiep en staat met zijn achterzijde naar het landgoed. Met de ontwikkeling richt Leek zich op het landgoed. Het thema van deze locatie is dan ook wonen aan het landgoed.

Vergroot afbeelding dg04_begrenzing.jpg Sfeer wonen aan landgoed

Door de begrenzing van het gebied af te leiden van bestaande landschappelijke structuren en de bebouwing te orienteren op het landschap ontstaat de sfeer van wonen aan het landgoed.

Vergroot afbeelding profiel_leek-terheijl.jpg Profiel structuur

De locatie ligt in één van de laagste delen van het gebied met een relatieve hoge grondwaterstand. In de ondergrond komt keileem en potklei voor. De structuur van het gebied wordt hier daarom bepaald door een serie watergangen.

Vergroot afbeelding dg04_terheijl.jpg Landgoed Terheijl

Aan de noordzijde vormt het Leekster Hoofddiep de grens, in het midden van het gebied loopt de Leke en aan de zuidzijde wordt een nieuwe watergang gegraven met een aantal zijtakken. Het geheel vormt een fijnmazig netwerk van watergangen welke wordt aangesloten op het watersysteem van landgoed Terheijl.

Vergroot afbeelding dg04_verankering.jpg Stevige verankering

Aan deze zijde van het landgoed ligt tevens een woonpad uitgevoerd als laan die de woningen ontsluit. De woningdichtheid in dit gebied is dorps wonen. De ontwikkeling richt zich weliswaar op landgoed Terheijl en op de Leke. Tegelijkertijd is de locatie dichtbij het centrum van Leek gelegen en dichtbij Nietap. De bebouwing van Leek-Terheijl zorgt voor een stevige verankering van Leek met het landgoed Terheijl.

bebouwing_leek-terheijl.jpg

Bij een verdere uitwerking zal een integrale gebiedsvisie voor Leek-centrum, Nietap-centrum en Leek-Terheijl worden uitgewerkt.

Hieronder kunt u de ontwerpkaart en het dwarsprofiel downloaden.