Landschappelijke drager

Ontwikkelen van een krachtige landschappelijke drager

Vergroot afbeelding kaart_landschappelijke_drager.jpg Drager

Binnen de landschappelijke drager wordt een aantal gebieden aangewezen als landschapsontwikkelingszone, waar versterking van de landschappelijke positie nodig wordt geacht en bebouwing ook een rol speelt. Op deze manier wordt het landschap robuuster gemaakt. Daarnaast is een aantal gebieden aangewezen als landschapsversterkingszone, waarbij wordt ingezet op behoud van het huidige landschap en een realisatie van uitsluitend landschappelijke elementen zoals houtsingels en bosopstanden.

De landschappelijke drager bestaat uit 4 componenten:

  • de drie landgoederen: Nienoord, Terheijl en Mensinge;
  • de landschappelijk strategisch gelegen gebieden met een belangrijk natuurcomponent;
  • de landschapsontwikkelingszones;
  • de landschappen nabij woningbouwontwikkelingsgebieden.
l_landgoederen(1).jpg

De basis van de landschappelijke drager wordt gevormd door de drie landgoederen Nienoord, Terheijl en Mensinge.

Hieraan worden landschappelijk strategisch gelegen gebieden gekoppeld met een belangrijke natuurcomponent, zoals het potkleigebied ten noorden van Roden, het gebied waar de beekdalen van het Peizerdiep en van de Steenbergerloop samenkomen, en het Steenbergerveld. In deze gebieden staat natuur- en landschapsbeheer centraal. Daar waar de Steenbergerloop aantakt op het Peizerdiep wordt een natuurontwikkelingsgebied voorzien dat een invulling geeft aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

wijkengebied(3).jpg

De derde component van de landschappelijke drager zijn de landschapsontwikkelingszones waarin versterking van het landschap samengaat met een recreatieprogramma en een beperkt landschapsgerichte woningbouwprogramma. De locaties die hiervoor zijn gereserveerd zijn het nieuwe landgoed Roden-Oost, de bosstrook bij het Steenbergerveld en het Wijkengebied.

De vierde component van de landschappelijke drager zijn de landschappen die zich bevinden nabij ontwikkelingsgebieden voor woningbouw. Deze locaties zijn het houtsingellandschap bij Leek-Tolbert, het ontginningslandschap bij Zevenhuizen en het esdorpenlandschap ten zuiden van Roden.

Hieronder kunt u de kaart met de landschappelijke drager downloaden.