Persberichten

Partijen stuurgroep Ontwerpopgave IGS samen achter structuurvisie Leek-Roden

Persbericht
24 maart 2009

De colleges van de gemeenten Leek en Noordenveld en van de provincies Drenthe en Groningen en de Dienst Landelijk Gebied staan achter het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden. De partijen, allen lid van de stuurgroep Ontwerpopgave Leek-Roden, willen samen aan de slag met de uitvoering van de visie.

Maatschappelijke organisaties positief kritisch en verheugd over mogelijke fasering

Donderdag 30 oktober hebben de maatschappelijke organisaties in het gebied Leek-Roden gesproken met stedenbouwkundige Cor Geluk over zijn visie, met Ed Stuij over de studie Hoofdontsluiting en met Nol Hoegen Dijkhof, projectleider over het totale project.
De bijeenkomst is in goede sfeer verlopen. Naast lof voor het werk van Cor Geluk en de manier waarop hij de inbreng vanuit de dorpen en maatschappelijke organisaties heeft verwerkt, hebben de aanwezigen vooral vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de studie Hoofd-ontsluiting infrastructuur, de aantallen te bouwen woningen en het al dan niet gefaseerd bouwen van de woningen en de invloed daarvan op het verkeer.

U kunt het persbericht over het werkatelier op 30 oktober hier downloaden.

Presentatie stedenbouwkundig model: integratie wensen maatschappelijke organisaties

Woensdag 15 oktober heeft stedenbouwkundige Cor Geluk zijn aanzet tot ontwerp Intergemeentelijk
Structuurvisie Leek-Roden gepresenteerd tijdens een werkatelier met de betrokken
maatschappelijke organisaties. In zijn stedenbouwkundig model heeft Geluk de reacties van
de bewoners uit het gebied meegenomen. Na de presentatie van Geluk hebben de aanwezigen
in groepen gediscussieerd over het model. De uitkomsten van deze gesprekken heeft Geluk
verwerkt in zijn presentatie in de middag aan de aanwezigen, de leden van de stuurgroep en
van beide gemeenteraden aanwezig.

Hieronder kunt u het persbericht downloaden, dat is opgesteld na het werkatelier van woensdag 15 oktober 2008.