Hoofdontsluiting

Second opinion studie Hoofdontsluiting

Hier kunt u de second opinion van Witteveen en Bos over de studie Hoofdontsluiting downloaden.

Disclaimer van Witteveen en Bos
"Gebruik van dit rapport geschiedt op eigen risico. Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of vanwege het gebruik van dit rapport."

Studierapport hoofdontsluiting Leek-Roden

Dit studierapport bevat een verkeerskundige analyse van varianten voor de toekomstige hoofdontsluiting van Leek en Roden. De analyse van die varianten op de aspecten natuur, bodem & water, landschap & cultuurhistorie en externe veiligheid gebeurt in de plan-MER.

(Bestuurlijke) conclusies over de onderzochte alternatieven worden te zijner tijd op basis van beide onderzoeken getrokken.

Bijlage bij studierapport Hoofdontsluiting Leek-Roden

Hier kunt u deel 1 van de bijlagen bij het studierapport Hoofdontsluiting Leek-Roden downloaden.

Hier kunt u deel 2a van de bijlagen bij het studierapport Hoofdontsluiting Leek-Roden downloaden.

Hier kunt u deel 2b van de bijlagen bij het studierapport Hoofdontsluiting Leek-Roden downloaden.

Hier kunt u deel 3 van de bijlagen bij het studierapport Hoofdontsluiting Leek-Roden downloaden.

Presentatie studie Hoofdontsluiting

Hier kunt u de presentatie "Studie Hoofdontsluiting" downloaden die de heer Ed Stuy van de provincie Groningen tijdens het werkatelier op 15 oktober heeft gegeven.

Voorstel aanpak Hoofdverkeersontsluiting

In deze notitie is het voorstel voor een aanpak van de studie
Hoofdverkeersontsluiting Leek-Roden beschreven.
De studie is uitgevoerd door de provincies Groningen en Drenthe. Zij hebben de alternatieven voor de hoofdontsluiting voor het gebied Leek-Roden onderzocht.
Het rapport is vastgesteld door de colleges van gedeputeerde staten van Drenthe en Groningen en heeft de instemming van de
stuurgroep Ontwerpopgave Leek-Roden.

Plan van aanpak studie Hoofdontsluitinting door provincie

Hier kunt u het plan van aanpak downloaden van de studie naar alternatieven voor de hoofdontsluiting van het structuurplangebied Leek-Roden door de provincies Groningen en Drenthe.